ProVista Kognition AB är svenskt företag med fokus på Kognitiva hjälpmedel.
Vårt huvudkontor ligger i Göteborg, men vi är verksamma över hela Sverige.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av Kognitiva hjälpmedel i Sverige. Fram till 2014 var vi verksamma som en del av vårt moderbolag ProVista Specialoptik AB, men för att effektivisera verksamheten och göra det enklare för våra kunder är vi numera ett dotterbolag under eget namn och med eget organisationsnummer.

Vår målsättning är att erbjuda kunder och brukare kompetens och innovativa och unika produkter inom området sinnesstimulerande kognitiva hjälpmedel.

Aktiv miljöpolicy

  • Vi erbjuder alla kunder som kan ta emot faktura elektroniskt att få e-faktura eller faktura via PDF.
  • Vi återanvänder alla kartonger och allt packmaterial från producent.
  • Vi använder uteslutande miljömärkt kontorspapper till åra bruksanvisningar, produktblad m.m.
  • Våra lokaler har en energieffektiv belysning som alltid är släckt utanför arbetstid.
  • Vi skriver inte ut mail och använder oss aldrig av utgående fax via papper.
  • Kunder som fortfarande använder fax försöker vi övertala att övergå till e-post, eftersom detta är en vinst både för deras ekonomi och miljön. Vi kan givetvis fortfarande ta emot fax från våra kunder, men då sker det via en smart virtuell faxmottagare som gör att faxet kommer ram till oss som e-post. Klimatsmart! 🙂

ProVista Kognition AB (org.nr 556948-1426) är helägt dotterbolag till ICAP AB och är knutet till följande systerbolag:

ProVista Specialoptik AB
Organisationsnummer: 556710-6231
Verksamt inom området specialoptik och synrehabiliterande hjälpmedel.

Frölunda Data Försäljnings AB
Organisationsnummer: 556450-9643
Helhetsleverantör av IT-baserade hjälpmedel, främst inom kognition, kommunikation och läs- och skrivsvårigheter.

Styrelsens har sitt säte i Göteborg.